Gimnazjada

X POWIATOWA GIMNAZJADA "WIEM WSZYSTKO" 2013

We wtorek 16 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się X Powiatowa Gimnazjada, czyli turniej wiedzy dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Części pierwsza – pisemna polegała na teście wyboru z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w gimnazjum łącznie z językiem angielskim. Po tej części do etapu ustnego przeszło 10 uczniów z największą ilością punktów. Byli to: Izabela Ptaszek – z ZSS nr 3 w Limanowej, Tymoteusz Zapała – Zespół Szkół w Rupniowie, Anita Król – Zespół Szkół w Starej Wsi II, Sylwia Sopata – Gimnazjum w Kamienicy, Justyna Mikołajczyk  - Gimnazjum w Kamienicy, Maksymilian Michorczyk – Gimnazjum w Szczyrzycu, Kacper Krzyżak – Zespół Szkół w Ujanowicach, Julia Tokarz Publiczne Gimnazjum w Ujanowicach, Natalia Hebda – Zespół Szkół w Mordarce, Edyta Pajor – ZSS nr 2 w Limanowej.
Drugi etap był rodzajem teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, w którym uczniowie odpowiadali na losowo wybrane pytania ze wszystkich przedmiotów nauczanych w gimnazjum. Po tym etapie jury wyłoniło zwycięzców.
1. miejsce zajęła: Edyta Pajor – ZSS nr 2 Limanowa
2. miejsce: Julia Tokarz - Zespół Szkół w Ujanowicach
3. miejsce:  Kacper Krzyżak – Zespół Szkół w Ujanowicach.
Finaliści otrzymali cenne nagrody m.in. encyklopedie szkolne, albumy, zbiory zadań do szkoły ponadgimnazjalnej, pendrivy, ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa, Radę Rodziców I LO i posła Wiesława Janczyka.
Gimnazjadę zaszczycili obecnością: burmistrz Władysław Bieda, wice wójt Franciszek Bieda, członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, dyrektor Wydziały Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Artur Krzak i zastępca przewodniczącego Rady Rodziców I LO Leszek Król.
Konkurs zorganizowali nauczyciele I LO: Dorota Nawaleniec, Ryszard Abram i Zosia Ociepka, przy wsparciu dyrektor Anny Mruk.


IX POWIATOWA GIMNAZJADA "WIEM WSZYSTKO" 2012

Dnia 12 kwietnia 2012r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się już po raz dziewiąty Powiatowa Gimnazjada „Wiem wszystko”. Konkurs ten jest organizowany dla uczniów klas III gimnazjów z powiatu limanowskiego. Jego celem jest:

 • promowanie najlepszych uczniów biorących udział w konkursie
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności
 • promowanie liceum jako dalszego etapu ich kształcenia
 • kształtowanie tzw. „zdrowej rywalizacji” wśród uczniów

Zakres tematyczny Gimnazjady obejmuje wiadomości i umiejętności znajdujące się w programie nauczania poszczególnych przedmiotów w gimnazjum.
           
W tym roku w konkursie „Wiem wszystko” wzięło udział 39 uczestników z 13 gimnazjów z terenu powiatu limanowskiego. Gimnazjada składała się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego – testu wyboru z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w gimnazjum oraz języka angielskiego, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy
 • etapu ustnego – na zasadzie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”

W komisji zasiedli nauczyciele poszczególnych przedmiotów uczący w I LO.

Do II etapu zakwalifikowało się 11 finalistów:

 1. Natalia Sułkowska – Gimnazjum nr 2 w Limanowej
 2. Stanisław Wikar - Gimnazjum nr 2 w Limanowej
 3. Szymon Sadowski – Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy
 4. Paweł Murzyn – Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kasinie Wielkiej
 5. Michał Stanisz – Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
 6. Alicja Ptaszek – Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie
 7. Karolina Michalik – Publiczne Gimnazjum nr 3 w Limanowej
 8. Michał Słowikowski – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy
 9. Artur Sosnowski – Gimnazjum im. Tytusa Czyżewskiego w Przyszowej
 10. Aleksandra Pacholarz – Publiczne Gimnazjum w Męcinie
 11.  Anna Sołtys – Publiczne Gimnazjum w Męcinie

Rywalizacja wyłoniła pięciu laureatów. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce:
Paweł Murzyn – Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kasinie Wielkiej
II miejsce:
Natalia Sułkowska – Gimnazjum nr 2 w Limanowej
III miejsce:
Aleksandra Pacholarz – Publiczne Gimnazjum w Męcinie

Podczas finału i rozdania nagród obecni byli przedstawiciele władz powiatu i gminy:

  • v-ce Starosta Powiatu limanowskiego Franciszek Dziedzina
  • Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Artur Krzak
  • v-ce Wójt Gminy Limanowa Franciszek Bieda
  • Przewodniczący Rady Rodziców I LO Piotr Kunicki

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo, nagrodę książkową i  poczęstunek, a ponadto laureaci i finaliści dodatkowe nagrody książkowe i rzeczowe. Ufundowanie nagród możliwe było dzięki wsparciu i życzliwości sponsorów:

 • Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej
 • Starostwo Powiatowe w Limanowej
 • Urząd Gminy w Limanowej
 • Biblioteka Miejska w Limanowej

Coroczna Gimnazjada jest doskonałą okazją dla uczniów do porównania ich poziomu wiedzy, motywowania do dalszej nauki i rozwijania umiejętności. Nauczyciele mogą wyłowić nowe talenty i zachęcić podopiecznych do kontynuowania nauki w liceum.


 

VIII POWIATOWA GIMNAZJADA "WIEM WSZYSTKO" 2011

Dnia 7 kwietnia 2011 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się już po raz ósmy Powiatowa Gimnazjada „Wiem wszystko”. Konkurs ten jest organizowany dla uczniów klas III gimnazjów z powiatu limanowskiego. Jego celem jest:

 • promowanie najlepszych uczniów biorących udział w konkursie
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności
 • promowanie liceum jako dalszego etapu ich kształcenia
 • kształtowanie tzw. „zdrowej rywalizacji” wśród uczniów

Zakres tematyczny Gimnazjady obejmuje wiadomości i umiejętności znajdujące się w programie nauczania poszczególnych przedmiotów w gimnazjum.
           
W tym roku w konkursie „Wiem wszystko” wzięło udział 44 uczestników z 15 gimnazjów z terenu powiatu limanowskiego. Gimnazjada składała się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego – testu wyboru z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w gimnazjum oraz języka angielskiego, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy
 • etapu ustnego – uczeń losuje zestaw 4 pytań zawierający po jednym pytaniu z niżej wymienionych bloków tematycznych:
  • 1 pytanie z bloku  humanistycznego
  • 2 pytanie z bloku  matematyczno -  fizycznego
  • 3 pytanie z  bloku  przyrodniczego
  • 4 pytanie z  języka angielskiego

W komisji zasiedli nauczyciele poszczególnych przedmiotów uczący w ILO.

Do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów:

 1. Papież Mateusz – ZSS nr 2 w Limanowej
 2. Pławecka Monika – Gimnazjum w Rozdzielu
 3. Smoter Maciej – ZSS nr 3 w Limanowej
 4. Marek Bogdan – Publiczne Gimnazjum w Dobrej
 5. Wójs Patrycja – ZS im. Ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej
 6. Wrona Maria – ZSS nr 2 w Limanowej
 7. Bieda Sylwia – Publiczne Gimnazjum w Starej Wsi II
 8. Słowiak Katarzyna – ZS w Mordarce im. Stanisława Wyspiańskiego
 9. Sukiennik Mateusz – Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy
 10. Rusin Kinga – ZSS nr 2 w Limanowej

Rywalizacja wyłoniła pięciu laureatów. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce:
Papież Mateusz – ZSS nr 2 w Limanowej
II miejsce:
Pławecka Monika – Gimnazjum w Rozdzielu
III miejsce:
Marek Bogdan – Publiczne Gimnazjum w Dobrej
Smoter Maciej – ZSS nr 3 w Limanowej
Wójs Patrycja – ZS im. Ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej

Podczas finału i rozdania nagród obecni byli przedstawiciele władz powiatu i gminy:

  • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda
  • v-ce Wójt Gminy Limanowa Franciszek Bieda
  • Starosta Powiatu limanowskiego Jan Puchała
  • v-ce Starosta Powiatu limanowskiego Franciszek Dziedzina
  • Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Artur Krzak
  • Przewodniczący Rady Rodziców ILO Piotr Kunicki

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo, nagrodę książkową i  poczęstunek, a ponadto laureaci i finaliści dodatkowe nagrody książkowe i rzeczowe. Ufundowanie nagród możliwe było dzięki wsparciu i życzliwości sponsorów:
*  Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka
*  Starostwa Powiatowego w Limanowej
*  Urzędu Gminy Limanowa
*  Urzędu Miasta w Limanowej
*  Drukarni „Malinowa”
*  Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej

Coroczna Gimnazjada jest doskonałą okazją dla uczniów do porównania ich poziomu wiedzy, motywowania do dalszej nauki i rozwijania umiejętności. Nauczyciele mogą wyłowić nowe talenty i zachęcić podopiecznych do kontynuowania nauki w liceum.